Türkçe | English
Ara
Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, No.60 Göztepe/Kadıköy/İstanbul info@akuterapist.com Tel:+90(216) 360 7303
« Listeteye Dön

Akupunktur Tüp Bebek Yönteminde Ümit verici Sonuçlar Ortaya Koyuyor

17.03.2009

Açıklama

Tıp uzmanları akupunkturun, kısırlık tedavisi gören kadın hastalar için tamamlayıcı yöntem olarak potansiyel kullanımını araştırıyolar. Bu alternatif yaklaşımın fizibilitesini |ölçülebilrlik| test eden yeni bir çalışmada, doktorlar iki grup arasındaki sonuçları karşılaştırdı. Bunlardan biri IVF |In Vitro Fertilizasyon = yapay döllenme| ile akupunkturun kombine edildiği grup, diğeri ise sadece IVF tedavisi görenlerdi.

Uzun Bir Geçmişi Olan Tıbbi Bir Yöntem

Akupunktur tarihi bin yıllar öncesine uzanan, Çin kökenli fakat nihayet 1970’li yılların başında Amerika Birleşik Devletlerin’de popüler hale gelmiş dünyadaki en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Yöntem sadece kısırlık tedavisinde tamamlayıcı olarak değil, aynı zamanda birçok tıbbi durum içinde kullanılıyor. Vücuttaki anatomik noktaları uyaran  bir dizi prosedürel uygulama içeriyor. Bilimsel olarak uygulanan yöntem, vücuda elle ya da elektrik stimülasyonu uygulanarak deriye ince ve sert metalik iğnelerin batırılmasından oluşuyor.

Geleneksel Çin Tıbbı vücutta 2,000’ den fazla akupunktur noktası olduğunu ve bu noktaların meridyenler olarak bilinen bir düzineden fazla ana ve ikincil enerji yolları olduğunu söylüyor. Çinli pratisyenler bu meridyenlerin, vücudun genelinde enerji ve koruyucu ‘chi’ yi sürekli kıldığını düşünüyorlar. Esasen akupunktur chi, ying ve yang¹ arasındaki ruhsal, duygusal, akli ve fiziksel dengeyi düzenleyen karşı güçlerin balansının devamlılığına yardımcı oluyor.

Colorado Spring’de reproduktif endokrinolojist² ve Genetik Tıp ve Doğum Merkezi direktörü Paul Magarelli,MD,PhD batı tıbbının çok farklı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. “Biz ilaçla tedavi yöntemini kullanıyoruz. Biyolojik sistemler bizim için daha önemli.”

“IVF gibi kısırlık tedavisinde  kullanılan yöntemler son 20 yılda önemli ölçüde ilerlerken, şaşırtıcı olan sadece batı yöntemini kullanan çiftlerin %40’nın çocuk sahibi olabilmeleridir. Hastaların çoğunluğu, maliyetinden dolayı sadece bir kez hamile kalmayı deniyor.” dedi.

Alternatifi Gözönünde Bulundurma

Bu nedenle, hastalar mevcut durumdan kurtulmak ümidiyle, daha çok tamamlayıcı tıp olmak üzere alternatif seçenekler aramaya başladılar.

Bu durum, araştırma yapmaya yönelten temel noktalardan biriydi. Fakat Margarelli daha önceleri, akupunktur gibi tamamlayıcı yöntemlerin potansiyeline inanmadığını söylüyor. “Akupunkturu destekleyen mevcut verilerin yeterli olmadığını düşünüyordum.” diyor. Zamanla, konu hakkındaki medikal literatür çalışmaları, onu kendi başına bir araştırma yapmaya yöneltiyor.

Önceki bir analizde, Margarelli ve ekibi normal medikal tedavisi başarısız giden bazı hastaları tedaviye aldılar. Bu guruba giren hastalardan özellikle 35 yaşın üstünde, yüksek FSH seviyesindeki |folikül uyarı hormonu lutein yapıcı hormonla beraber yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunan bir hormon| veya daha önce IVF tedavisinde başarısız olmuş kadınlar tercih edildi. Bu hastalarda IVF yöntemiyle akupunktur kombine edildi. Ve bu hastaları aynı türden fakat sadece In vitro Fertilizasyon tedavisi görenler ile karşılaştırdılar. İki yıl sonra, Margarelli ve meslektaşları geriye dönük bir şekilde verileri değerlendirdiler.

“Karşılaştırma sonucunda, normal tedavilerine ek olarak akupunktur tedavisi gören zayıf prognozdaki hastaların, iyi prognozdakilerle eşit doğum oranına sahip oldukları görüldü.” diye ifade etti Margarelli. Ve bunun şaşkınlık verici bir sonuç olduğunu söyledi.

Bu durum iyi prognozdaki hastaların bulunduğu çalışmaların yapılmasına öncülük etti. Özellikle, araştırmacılar elektro stimülasyonun ve kulak akupunkturu ile kombine edilmiş geleneksel akupunkturun etkinliğini belirlemek amacıyla bir dizi çalışma yürüttüler.

Elektro-stimülasyon akupunktur, elektrik uyarımını  içeren yöntemi tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu yöntemler, in vitro fertilizasyon tedavisinde hem rahmin kan akımını güçlendirilmesine, hem de embriyo transferinden önce rahmin rahatlamasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

IVF tedavisi gören 140 hasta kontrollü yumurtalık hiperstimülasyonundan sonra çalışmaya dahil edildi. Sadece yumurtalık hiperstimülasyonuna iyi cevap veren kadın hastalar ve partnerlerinin sperm kalitesi yüksek olanlar araştırma için analiz edildi.

Her hasta, gonadropin³ kullanımının yer aldığı, standart bir protokol uygulanan yumurtalık stimülasyon tedavisi gördü.

Ovülasyon indüksiyonuna|yumurtlama uyarım tedavisi| olumlu yönde cevap veren her kadın hasta, hem elektro-stimülasyon akupunktur hemde IVF yöntemiyle birleştirilmiş kulak akupunkturu tedavisi gördüler. Bu çalışma için, 53 hasta IVF ile kombine edilmiş akupunktur tedavisi gördü ve yanısıra 61 hasta sadece IVF yöntemiyle çalışmaya dahil edildi.

Daha sonra araştırmacılar, hem düşük  hemde gebelik oranını analiz ettiler.

Akupunktur Hastaları İyi Sonuçlar Elde Etti

fertilizasyonAraştırma ekibi, akupunktur grubunun %51 oranında başarılı bir gebelik sonucu elde ettiklerini belirttiler. Bu durum, sadece in vitro fertilizasyon tedavisi gören kadın hastalarda  %36 oranındaydı. Düşük oranı akupuktur grubunda %8, akupunktur tedavisi görmeyen grupta ise %20 olarak belirlendi. Akupunktur grubunda ektopik gebelik, yani rahim dışı, başarısız gebelik yoktu. Fakat akupunktur tedavisi görmeyen hastalarda %9 oranında ektopik gebelik meydana geldi.

Araştırmacılar ayrıca, kısırlık tedavilerinin bir parçası olarak akupunktur uygulanan her bir gebelik başına %23 oranında doğum gerçekleştiğini söylediler.

Margarelli ve meslektaşları “Daha önce yayınlanmış verilerde, akupunktur zayıf prognozdaki hastalar için koruyucu nitelikteydi ve kayda değer sonuçlar gözlemlendi” diye ifade ettiler. “Biz bu çalışmada , iyi prognozdaki hastaların dahi yayınlanmış akupunktur protokollerinden faydalanabileceğini kanıtladık.”

Bu çalışmanın, akupunktur tedavisi gören hastalarda, doğuma bağlı in vitro fertilizasyon sonuçlarını da kapsayan ilk çalışma olduğunu söylediler.

Neden akupunktur teorik olarak kısırlık üzerinde etkili?

Tıbbi uzmanlar, bu yöntemin merkezi sinir sistemindeki gonadotropin salgılanmasını olumlu yönde etkileyen endorfinlerin üretimine katkı sağladığını söylüyorlar. Endorfinler gibi doğal olarak üretilen opioidler, opiyat ilaçların tesirlerine benzerlik gösterirler.

Gonadropinler, vücuttaki normal üreme fonksiyonunun yükselmesine yardımcı olan hormonlardır. Kadınlarda yumurtanın salgılanmasından önce folikül olgunluğun artmasına yardımcı olan yumurtalık uyarıcı hormonları içerirler ve erkeklerde sperm üretimine destek olurlar. Uzmanlar ayrıca, akupunkturun uterus kan dolaşımı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirttiler.

Sonraki Çalışmalar

Margarelli, çalışmanın muhtemelen gelecek yılllarda daha da genişletileceğini ve bir sonraki aşamada, verilerin bütün hastalarda prognozlar göz önüne alınmadan biraraya getirileceğini ifade etti. “In vitro Fertilizasyon ve akupunktur yoluyla yüzde 5 ila 15 oranında doğum gerçekleşeceğinden ve bunu göreceğimizden kuşkuluydum. Beni heyecanlandıran şey, sadece bir yerlere iğne batırarak kesinlikle mümkün olamayacağını düşündüğüm durumların gerçekleşmiş olması.” diyor.

 

Çev. Nedim Yavuz

Çev. Editörü Dr. M. Salih Özaytürk

 

 

1.   Magarelli PC, Cridennda DK, Cohen M. Acupuncture and good prognosis IVF patients: Synergy. 60th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine. 2004 Oct 16-20. Philadelphia, PA.
 

2.   National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). National Institutes of Health (NIH).
 

3.   Chang R, Chung PH, Rosenwaks Z. Role of acupuncture in the treatment of female infertility. Fertil Steril 2002 Dec;78(6):1149-53.-+
 

4.   Department of Obstetrics and Gynecology. Geneva University Hospital. Sexual Hormones. Available at: //www.gfmer.ch/Endo/Lectures_08/sexual_hormones.htm. Accessed November 2, 2004.

 

¹ Uzakdoğu ve özellikle Çin düşüncesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çift

² İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen hekim

³Gonadların gelişmesini ve işlevini uyaran hormonlara verilen ad.

 

A A
Her hakkı mahfuzdur © 2008 Akuterapist
Tasarım deSen